Search term make known has 12 results
EN English NL Dutch
make known (v) [news] blootleggen (v) [news]
make known (v) [advertise] aankondigen (v) [advertise]
make known (v) [advertise] adverteren (v) [advertise]
make known (v) [advertise] bekendmaken (v) [advertise]
make known (v) [news] bekendmaken (v) [news]
EN English NL Dutch
make known (v) [advertise] ruchtbaar maken (v) [advertise]
make known (v) [news] ruchtbaar maken (v) [news]
make known (v) [advertise] openbaar maken (v) [advertise]
make known (v) [news] onthullen (v) [news]
make known (v) [news] openbaren (v) [news]
make known (v) [intention] te kennen geven (v) [intention]
make known (v) [news] bekend maken (v) [news]

EN NL Translations for make

make (v) [speech]
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
afsteken (v) [speech]
 • afgestoken
 • steekt af
 • steken af
 • stak af
 • staken af
make (v) [speech]
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
houden (v) [speech]
 • gehouden
 • houden
 • houdt
 • hield
 • hielden
make
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
bedrijven
 • bedreven
 • bedrijven
 • bedrijft
 • bedreef
 • bedreven
make (v) [action]
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
doen (v) [action]
 • gedaan
 • doen
 • doet
 • deden
 • deed
make (v) [action]
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
maken (v) [action]
 • gemaakt
 • maken
 • maakt
 • maakten
 • maakte
make (v) [general]
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
maken (v) [general]
 • gemaakt
 • maken
 • maakt
 • maakten
 • maakte
make (v) [profit]
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
maken (v) [profit]
 • gemaakt
 • maken
 • maakt
 • maakten
 • maakte
make (n) [product] merk (n) {n} [product]
make (v) [wages]
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
verdienen (v) [wages]
 • verdiend
 • verdienen
 • verdient
 • verdienden
 • verdiende

EN NL Translations for known

known (a) [general] bekend (a) [general]