Search term ook weer has 3 results
Jump to

NLENTranslations for ook

ook[bovendien] besides[bovendien]
ook too
ook[eveneens] too[eveneens]
ook(adv)[likewise] too(adv)[likewise]
ook[evenzo] so[evenzo]
ook[evenzo] likewise[evenzo]
ook[eveneens] also[eveneens]
ook[evenzo] also[evenzo]
ook(adv)[in addition; besides; as well; further; too] also(adv)[in addition; besides; as well; further; too]
ook[eveneens] as well[eveneens]

NLENTranslations for weer

weer{n} again
weer(adv prep)[another time]{n} again(adv prep)[another time]
weer[nog eens]{n} again[nog eens]
weer[opnieuw]{n} again[opnieuw]
weer[opnieuw]{n} anew[opnieuw]
weer[opnieuw]{n} afresh[opnieuw]
weer[nog eens]{n} once more[nog eens]
weer[opnieuw]{n} once more[opnieuw]
weer[opnieuw]{n} once again[opnieuw]
weer(n)[action of protecting from attack]{n} defense(n)[action of protecting from attack]