Search term Representative has 10 results
EN English NL Dutch
Representative (n) [politics - general - man] lid van de Tweede Kamer (n) {n} [politics - general - man]
Representative (n) [politics - general - woman] lid van de Tweede Kamer (n) {n} [politics - general - woman]
Representative (n) [politics - USA - man] volksvertegenwoordiger (n) [politics - USA - man] (m (Belgium))
Representative (n) [politics - general - man] volksvertegenwoordiger (n) [politics - general - man] (m (Belgium))
Representative (n) [politics - USA - man] afgevaardigde (n) {m} [politics - USA - man]
EN English NL Dutch
Representative (n) [politics - USA - woman] afgevaardigde (n) {m} [politics - USA - woman]
Representative (n) [politics - general - man] afgevaardigde (n) {m} [politics - general - man]
Representative (n) [politics - general - woman] afgevaardigde (n) {m} [politics - general - woman]
Representative (n) [politics - USA - woman] volksvertegenwoordigster (n) [politics - USA - woman] (f (Belgium))
Representative (n) [politics - general - woman] volksvertegenwoordigster (n) [politics - general - woman] (f (Belgium))