Search term unhook has 5 results
Jump to
EN English NL Dutch
unhook (v) [technical]
 • unhooked
 • unhook
 • unhook
 • unhooked
 • unhooked
afhaken (v) [technical]
 • afgehaakt
 • haakt af
 • haken af
 • haakten af
 • haakte af
unhook (v) [technical]
 • unhooked
 • unhook
 • unhook
 • unhooked
 • unhooked
ontkoppelen (v) [technical]
 • ontkoppeld
 • ontkoppelen
 • ontkoppelt
 • ontkoppelden
 • ontkoppelde
unhook (v) [technical]
 • unhooked
 • unhook
 • unhook
 • unhooked
 • unhooked
loskoppelen (v) [technical]
 • losgekoppeld
 • koppelen los
 • koppelt los
 • koppelde los
 • koppelden los
unhook (v) [technical]
 • unhooked
 • unhook
 • unhook
 • unhooked
 • unhooked
afkoppelen (v) [technical]
 • afgekoppeld
 • koppelen af
 • koppelt af
 • koppelde af
 • koppelden af
unhook
 • unhooked
 • unhook
 • unhook
 • unhooked
 • unhooked
loshaken
 • losgehaakt
 • haken los
 • haakt los
 • haakte los
 • haakten los
EN Synonyms for unhook NL Translations
unfasten [separate] knäppa upp
sever [separate] hugga av
disconnect [separate] stänga av
truncate [separate] avkorta
divorce [separate] äktenskapsskillnad
uncouple [separate] avkoppla