Search term worry has 19 results
EN English NL Dutch
worry (n) [emotional behavior] verontrusting (n) {f} [emotional behavior]
worry bezorgd zijn
worry (n) [cause] voorwerp van zorg (n) {n} [cause]
worry (v) [problem]
 • worried
 • worry
 • worry
 • worried
 • worried
piekeren (v) [problem]
 • gepiekerd
 • piekert
 • piekeren
 • piekerde
 • piekerden
worry (v) [problem] zorgen baren (v) [problem]
EN English NL Dutch
worry (n) [problem] kopzorg (n) {m} [problem]
worry (n) [problem] beslommering (n) {f} [problem]
worry (n) [cause] beslommering (n) {f} [cause]
worry (v n) [be troubled] bezorgd (v n) [be troubled]
worry (n) [emotional behavior] vrees (n) {m} [emotional behavior]
worry (v) [problem]
 • worried
 • worry
 • worry
 • worried
 • worried
tobben (v) [problem]
 • getobd
 • tobt
 • tobben
 • tobde
 • tobden
worry (n) [emotional behavior] bezorgdheid (n) {f} [emotional behavior]
worry (n) [emotional behavior] ongerustheid (n) {f} [emotional behavior]
worry (n) [emotional behavior] bekommernis (n) {f} [emotional behavior]
worry (v) [feelings] ongerust zijn (v) [feelings]
worry (v) [feelings] zich ongerust maken (v) [feelings]
worry (v) [feelings] zich zorgen maken (v) [feelings]
worry (n) [problem] zorg (n) {m} [problem]
worry (n) [emotional behavior] zorg (n) {m} [emotional behavior]