Search term xerox has 4 results
Jump to
EN English NL Dutch
xerox (v) [photocopier]
 • xeroxed
 • xerox
 • xerox
 • xeroxed
 • xeroxed
kopiëren (v) {n} [photocopier]
 • gekopieerd
 • kopieert
 • kopiëren
 • kopieerde
 • kopieerden
xerox (n v) [to make photocopies]
 • xeroxed
 • xerox
 • xerox
 • xeroxed
 • xeroxed
kopiëren (n v) {n} [to make photocopies]
 • gekopieerd
 • kopieert
 • kopiëren
 • kopieerde
 • kopieerden
xerox (v) [photocopier]
 • xeroxed
 • xerox
 • xerox
 • xeroxed
 • xeroxed
fotokopiëren (v) [photocopier]
 • gefotokopieerd
 • fotokopieert
 • fotokopiëren
 • fotokopieerde
 • fotokopieerden
xerox (n v) [to make photocopies]
 • xeroxed
 • xerox
 • xerox
 • xeroxed
 • xeroxed
fotokopiëren (n v) [to make photocopies]
 • gefotokopieerd
 • fotokopieert
 • fotokopiëren
 • fotokopieerde
 • fotokopieerden