English Polish
particle separator separator cząstek
particular konkretny
Particularist Partykularny
particularly szczególnie
Partille Municipality Gmina Partille
Parting Glances Parting Glances
partition przegradzać
Partition function Suma statystyczna
Partition of a set Podział zbioru
PartitionMagic PartitionMagic
Partitions of Poland Rozbiory Polski
Partizan Belgrade Partizan Belgrad
Partizánske Partizánske
Partizánske District Powiat Partizánske
partly częściowo
partner towarzysz
Partner in life Znaczący inny
partridge kuropatwa
Parts of a sail Róg
Parts of Animals O częściach zwierząt
Parts per notation Ppm
Parts-per notation Ppm
Partschins Parcines
parturition narodziny
party impreza
Party for the Animals Partij voor de Dieren
party hard-liners beton partyjny
Party of European Socialists Partia Europejskich Socjalistów
Party of Five Ich pięcioro
Party of Greens of Ukraine Partia Zielonych Ukrainy
Party of Independence and Labour Partia Niepodległości i Pracy
Party of Industrialists and Entrepreneurs of Ukraine Partia Przemysłowców i Przedsiębiorców Ukrainy
Party of Italian Communists Partia Komunistów Włoskich
Party of Regions Partia Regionów
Party of the Democratic Left Partia Demokratycznej Lewicy
Party of the European Left Frakcje w Parlamencie Europejskim
Party of the Hungarian Coalition Partia Węgierskiej Koalicji
Party system System partyjny
Party to a dispute Dziaů