English Polish
proposer wnioskodawca
proposition twierdzenie
Propositional knowledge Wiedza
propound proponować
Propranolol Propranolol
Proprietary format Format zamknięty
proprioception propriocepcja
propulsion technique technika napędowa
Propylaea Propyleje
Propylaeum Propyleje
propylene propylen
Propylhexedrine Propylheksedryna
propyne propyn
Prosauropoda Prozauropody
Proscylliidae Rekinkowate
Prose Proza
Prose Edda Edda prozaiczna
prosecution ściganie sądowe
prosecutor prokurator
Proserpina Prozerpina
ProSieben ProSieben
Proskynesis Proksinesis
Proso millet Proso zwyczajne
Prosobranchia Przodoskrzelne
prosopagnosia prozopagnozja
Prosopis Mesquite
Prosopography Prozopografia
prosper powodzić się
Prosper Guéranger Prosper Guéranger
Prosper Mérimée Prosper Mérimée
prosperity dobrobyt
Prosperity theology Teologia sukcesu
Prospero Prospero
Prosphora Prosfora
Prostacyclin Prostacyklina
prostate prostata
Prostate gland cancer Rak gruczołu krokowego
Prostatic cancer Rak gruczołu krokowego
Prostatic utricle Łagiewka sterczowa
Prosthetic group Grupa prostetyczna
Prosthetic Records Prosthetic Records
prostitute prostytutka
Prostitute who accost in a car Amazonka
prostitution prostytucja
Prostitution of children Prostytucja dziecięca
Prosto Records Prosto Records
Prostějov District Powiat Prostějov
Prosvita Proswita
Proszowice Proszowice
Proszowice County Powiat proszowicki
Protacanthopterygii Przedkolcopłetwe
protactinium protaktyn
Protagoras Protagoras
Protea cynaroides Protea królewska
Proteales Srebrnikowce
Proteasome Proteasom
protect chronić
Protect the Maneaba Protect the Maneaba
protected area obszar chroniony
Protected areas of Croatia Parki narodowe w Chorwacji
Protected areas of Slovenia Parki narodowe w Słowenii
Protected designation of origin Oznaczenia pochodzenia geograficznego produktów rolnych w Unii Europejskiej
protected landscape krajobraz chroniony
protected marine zone morska strefa chroniona
Protected mode Tryb chroniony
protected species gatunek chroniony
protection ochrona
Protection class IP
protection from neighbours ochrona przed sąsiadami
protection of animals ochrona zwierząt
protection of birds ochrona ptaków
protection of species ochrona gatunkowa