English Polish
psychosomatic effect efekt psychosomatyczny
psychosomatic illness choroba psychosomatyczna
Psychosynthesis Psychosynteza
Psychotherapy Psychoterapia
Psychrophile Kriofile
Psyllobora vigintiduopunctata Biedronka mączniakówka
Pszczyna Pszczyna
Pszczyna County Powiat pszczyński
Pszów Pszów
PT Pt
Ptah Ptah
Ptahhotep Ptahhotep
Ptasie mleczko Ptasie mleczko
Pte sp. z o.o.
Pteranodon Pteranodon
Pteraspidomorphi Śluzice
Pteridophyta Paprotniki
Pteridospermatophyta Paprocie nasienne
Pterobranchia Pióroskrzelne
Pterodactyloidea Pterodaktyle
Pterodactylus Pterodaktyl
Pterois Pterois
Pteropus Pteropus
Pterosaur Pterozaury
Pterygoplichthys gibbiceps Zbrojnik lamparci
Pterygota Owady uskrzydlone
Ptichka Pticzka
Ptiliidae Piórkoskrzydłe
Ptolemaeus Klaudiusz Ptolemeusz
Ptolemaic dynasty Ptolemeusze
Ptolemaida Ptolemaida
Ptolemais Ptolemaida
Ptolemy Klaudiusz Ptolemeusz
Ptolemy I Soter Ptolemeusz I Soter
Ptolemy II Philadelphus Ptolemeusz II Filadelfos
Ptolemy III Ptolemeusz III Euergetes
Ptolemy III Euergetes Ptolemeusz III Euergetes
Ptolemy IV Philopator Ptolemeusz IV Filopator
Ptolemy IX Lathyros Ptolemeusz IX Soter II Lathyros
Ptolemy Keraunos Ptolemeusz Keraunos
Ptolemy of Mauretania Ptolemeusz
Ptolemy Philadelphus Ptolemeusz Filadelfos
Ptolemy V Epiphanes Ptolemeusz V Epifanes
Ptolemy VI Philometor Ptolemeusz VI Filometor
Ptolemy VII Neos Philopator Ptolemeusz VII Neos Filopator
Ptolemy VII of Egypt Ptolemeusz VII Neos Filopator
Ptolemy VIII of Egypt Ptolemeusz VIII Euergetes II Fyskon
Ptolemy VIII Physcon Ptolemeusz VIII Euergetes II Fyskon
Ptolemy X Alexander I Ptolemeusz X Aleksander I
Ptolemy XI Alexander II Ptolemeusz XI Aleksander II
Ptolemy XII Auletes Ptolemeusz XII Neos Dionisos
Ptolemy XIII Theos Philopator Ptolemeusz XIII
Ptolemy XIV of Egypt Ptolemeusz XIV
PTRD Karabin przeciwpancerny PTRD
PTS-DOS PTS-DOS
PTT PTT
PTT Bangkok Open Thailand Open
Ptuj Ptuj
Pty sp. z o.o.
Pu Pluton
Pu-erh tea Pu-erh
pub knajpa
Pub rock Pub rock
Pubarche Pubarche
Puberty Pokwitanie
Pubic symphysis Spojenie łonowe
Pubis bone Kość łonowa
public publiczny
public access to land publiczna dostępność terenów
public action akcje publiczne
Public Against Violence Społeczeństwo Przeciwko Przemocy
public aid pomoc publiczna
Public aquarium Wodnik
public attendance udział społeczeństwa
public awareness campaign kampania na rzecz świadomości społecznej
public bath łaźnia publiczna
public benefit inquiry dochodzenie w sprawie przedsięwzięcia użyteczności publicznej
Public broadcasting Telewizja publiczna
public building budynek publiczny
Public company Aktiengesellschaft
Public company corporation Aktiengesellschaft
public contract zamówienia publiczne
public debt dług publiczny
public discussion publiczna debata
public domain domena publiczna
Public domain software Freeware
public expenditure wydatki publiczne
public facility budynek użyteczności publicznej
public finance finanse publiczne
public financing finasowanie publiczne
public function służba publiczna
public health zdrowie społeczeństwa
public hearing rozprawa publiczna
public information informacja powszechnie dostępna
public inquiry rozprawa administracyjna
public institution instytucja użyteczności publicznej
public institution of administrative nature administracja publiczna
public institution of industrial and commercial nature publiczna instytucja przemysłowo-handlowa
public international law prawo międzynarodowe
public law prawo powszechne
public maritime domain morskie wody terytorialne
public opinion opinia publiczna
public opinion polling badanie opinii publicznej
public park park publiczny
public participation udział we władzy samorządowej
public procurement dostawy publiczne
public prosecutor's office biuro oskarżyciela publicznego
public relations stosunki między daną organizacją a ludnością
public sector sektor publiczny
Public service company Telewizja publiczna
Public space Przestrzeń publiczna
public transport transport publiczny
public transport vehicle pojazd transportu publicznego
public utility zakłady użyteczności publicznej
public waterways domain drogi wodne
public works obiekty publiczne
Public-key cryptography Kryptografia asymetryczna
public-private partnership przedsiębiorstwo społeczno-prywatne
Public-service broadcasting in the Netherlands Telewizja publiczna
publication wydanie
Publications Office Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
Publicis Publicis
Publilius Syrus Publiliusz Syrus
publish wydawać
publisher wydawnictwo
Publius Clodius Pulcher Klodiusz
Publius Cornelius Lentulus Publiusz Korneliusz Lentulus Sura
Publius Crassus Publiusz Krassus
Publius Flavius Vegetius Renatus Wegecjusz
Publius Licinius Crassus Dives Publiusz Krassus
Publius Quinctilius Varus Warus
Pucallpa Pucallpa
Puchheim Puchheim
Puchow Púchov