English Polish
secret poufny
secret admirer tajny wielbiciel
Secret Army Secret Army
Secret du Roi Sekret króla
Secret Garden Secret Garden
Secret Gospel of Mark Tajemna Ewangelia Marka
Secret Intelligence Service Secret Intelligence Service
secret of Polichinelle tajemnica poliszynela
Secret of the Runes Secret of the Runes
Secret Polish Army Tajna Armia Polska
Secret sharing Dzielenie sekretu
Secret State Police Gestapo
Secretariat of State Sekretarze stanu Watykanu
secretary sekretarka
Secretary General sekretarz generalny
Secretary General of NATO Sekretarz Generalny NATO
Secretary general UN Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych
Secretary of State Sekretarz stanu
Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs Ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii
Secretary of State for War Ministrowie wojny
Secretary of State of the Maison du Roi Sekretarz Stanu Domu Królewskiego
Secretary problem Problem sekretarki
secretive skryty
secretively tajemniczo
secretly skrycie
sect sekta
sectarian sekciarski
section dział
section automatic weapon karabinek maszynowy
Sector of industry Branýa
Secular institute Instytuty świeckie
secularization sekularyzacja
Securable Erlangen
Secure copy SCP
Secure Digital card Secure Digital
Secure hypertext transfer protocol S-HTTP
Securing screw Śruba
Securitate Securitate
security bezpieczeństwo
Security Council backs ceasefire in Israel-Lebanon conflict Rezolucja w sprawie konfliktu izraelsko-libańskiego
Security cracking Cracker