English Polish
sentience świadomość
sentient przytomny
sentimental uczuciowy
sentimental value wartość sentymentalna
Sentinel tank Sentinel
Sentron Lampa elektronowa
sentry straż
Senufo Senufowie
Senusret I Senuseret I
Senusret II Senuseret II
Senusret III Senuseret III
Senyera Flaga Katalonii
Senèdes Senèdes
Seokguram Sokkuram
Seol Ki-Hyeon Seol Ki-hyeon
Seongnam Sŏngnam
Seoul Seul
Seoul Metropolitan Subway Metro seulskie
Sep Wrzesień
sepal działka kielicha
Sepang International Circuit Sepang International Circuit
Separable space Przestrzeń ośrodkowa
separable verb czasownik rozdzielnie złożony
separate oddzielny
separate the wheat from the chaff oddzielić ziarno od plew
separately osobno
separation rozdział
Separation axiom Aksjomaty oddzielania
Separation of church and state Rozdział państwa od kościoła
separatism separatyzm
separator separator
Separatory funnel Rozdzielacz
SEPECAT Jaguar SEPECAT Jaguar
Sephardi Jews Sefardyjczycy
Sephardic sefardyjski
Sephirah Sefira
Sephirot Sefira
Sephiroth Sephiroth
Sepia tone Sepia
Sepp Blatter Joseph Blatter
Sepp Dietrich Josef Dietrich
Sepp Maier Sepp Maier
Sepp Piontek Sepp Piontek
seppuku seppuku
sepsis sepsa
September wrzesień
September Massacres Masakry wrześniowe
Septembers Wrzesień
Septemvri Wrzesień
Septic shock Wstrząs septyczny
septic tank szambo
Septimania Septymania
Septimius Septimius
Septimius Severus Septymiusz Sewer
Septimus Heap Septimus Heap
Septinsular Republic Republika Siedmiu Wysp
septuagenarian siedemdziesięciolatek
Septuagint Septuaginta
septum przegroda
sepulcher grobowiec
sepulchral grobowy
Seqenenre Tao II Sekenenre Tao II
Sequel film Sequel
sequence kolejność
Sequence alignment Uliniowianie