English Polish
shut up zamknąć
shutter migawka
Shutter blinds Ścięgna
Shutter curtains Ścięgna
shuttle czółenko
Shuttle Baikal Bajkał
Shuttle Buran program Program Buran
Shuttle Carrier Aircraft Program lotów wahadłowców
Shuttle-Derived Launch Vehicle Ares I
shuttlecock lotka
Shuvuuia Szuwuja
ShVAK cannon Działko SzWAK
Shvarn Szwarno
Shwedagon Pagoda Shwedagon
shy zawstydzać
Shylock Shylock
shyly nieśmiało
Shymkent Szymkent
Shymkent International Airport Port lotniczy Szymkient
shyness nieśmiałość
Shōjo Shōjo
Shōjo-ai Shōjo-ai
Shōnen Shōnen
Shōnen-ai Shōnen-ai
Shōrin-ryū Shorin-Ryu
Shōtoku Shōtoku
Shōtōkan-ryū Shotokan
Shōwa Shōwa
Shōwa period Shōwa
si si
SI derived unit Jednostka pochodna układu SI
Si La Siła
SI prefix Przedrostek SI
SI supplementary unit Układ SI
Siad Barre Mohammed Siad Barre
Siaka Tiéné Siaka Tiené
Sialkot Sijalkot
Siam Tajlandia
Siamese kot syjamski
Siamese algae eater Grubowarg syjamski
Siamese cat kot syjamski
Siamese Crocodile Krokodyl syjamski
Siamese fighting fish bojownik syjamski
Siamese twins bliźnięta syjamskie
Siamotyrannus Syjamotyran
Sianów Sianów
Siarnaq Siarnaq
Siat Siat
Siazan Rejon Siazan
Sibayak Sibayak
Sibel Kekilli Sibel Kekilli
Sibel Tüzün Sibel Tüzün
Siberia Syberia
Siberia Khanate Chanat Syberyjski
Siberian Kot syberyjski
Siberian bullhead Głowacz pręgopłetwy
Siberian Dwarf Pine Sosna karłowa
Siberian Federal District Syberyjski Okręg Federalny
Siberian High Wyż syberyjski
Siberian Husky Siberian Husky
Siberian Larch Modrzew europejski
Siberian Musk Deer Piżmowiec
Siberian Pine Limba syberyjska
Siberian Roe Deer Sarna syberyjska
Siberian salamander Kątoząb syberyjski
Siberian Spruce Świerk syberyjski
Siberian squill Cebulica syberyjska
Siberian Stonechat Kląskawka
Siberian sturgeon Jesiotr syberyjski
Siberian Tigers Tygrys syberyjski
Siberian Uprising Powstanie zabajkalskie
Siberut Siberut
Sibiu Sybin
Sibiu County Okręg Sybin
sibling rodzeństwo
Siboglinidae Rurkoczułkowce
Sibutramine Sibutramina
Sibyl Sybilla
Sibylla of Jerusalem Sybilla Jerozolimska
Sibylline Books Księgi sybillińskie
sic szczuć
siccative sykatywa
Sicco Mansholt Sicco Mansholt
Sicels Szeklerzy
Sich Riflemen Strzelcy Siczowi
Sicherheitsdienst Sicherheitsdienst
Sicherheitspolizei Sicherheitspolizei
Sichuan Syczuan
Sicilia Sycylia
Sicilian sycylijski
Sicilian Defence Obrona sycylijska
Sicilian Expedition Wyprawa sycylijska
Sicilian language Język sycylijski
Sicilian man Język sycylijski
Sicilian Wikipedia Sycylijska Wikipedia
Sicilian woman Siciliana
Siciliana Siciliana
Sicily Sycylia
sick chory
sick building syndrome syndrom chorego budynku
Sick humour Czarna komedia
Sick of It All Sick Of It All
Sick-nursing Pielęgnowanie
sickle sierp