English Polish
Software Prototyping Model prototypowy
Software regression Regresja
Software release Cykl życia programu
Software release life cycle Cykl życia programu
Software versioning Numeracja wersji oprogramowania
SOFTWIN SOFTWIN
softy głupiec
Soga clan Ród Soga
Sogdiana Sogdiana
Sogdianus of Persia Sogdianos
Soglio Soglio
Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
Sogndal Sogndal
Sohag Sauhadż
Sohag Governorate Sauhadż
Sohal surgeonfish Acanthurus sohal
Sohar Suhar
Sohrab Bakhtiarizadeh Sohrab Bakhtiarizadeh
Soichi Noguchi Soichi Noguchi
Soifon Soifon
soil gleba
Soil classification Systematyka gleb
soil fertilisation nawożenie gleb
soil fertility żyzność gleb
Soil life Edafon
Soil pH Odczyn gleby
soil science gleboznawstwo
Soil Stradivarius SOiL
Soil type Gleba
Soissons Soissons
sojourn pobyt
Sojourner Truth Sojourner Truth
Soka Gakkai International Soka Gakkai
Sokal Sokal
Sokal Affair Sokal hoax
Soke Soke
Sokkia Sokkia
Sokndal Sokndal
Sokoban Sokoban
Sokol Airport Sokoł
Sokolnicheskaya Line Sokolniczeska
Sokolniki Sokolniki
Sokolniki Park Sokolniki
Sokolov Sokolov
Sokolov District Powiat Sokolov
Sokolsky Opening Orangutan
Sokoto Sokoto
Sokoto State Sokoto
Sokołów County Powiat sokołowski
Sokołów Małopolski Sokołów Małopolski
Sokołów Podlaski Sokołów Podlaski
Sokrat Sokrates
Sokyriany Sokyrjany
Sokół Sokoły
Sokółka Sokółka
Sokółka County Powiat sokólski
Sol Invictus Sol Invictus
Sol-Iletsk Sol-Ileck
Sola scriptura Sola scriptura
solace pociecha
Solanaceae Psiankowate
Solanales Psiankowce
solanine solanina
Solanum dulcamara Psianka słodkogórz
Solanum nigrum Psianka
Solar and Heliospheric Observatory SOHO
solar cell bateria słoneczna
solar collector kolektor słoneczny
Solar cycle Plama słoneczna
Solar deity Bóstwo solarne
solar eclipse zaćmienie Słońca
solar energy energia słoneczna
solar energy technology technologia wykorzystania energii słonecznej
Solar neutrino problem Problem neutrin słonecznych
Solar power satellite Elektrownia orbitalna
solar power station elektrownia słoneczna
solar radiation promieniowanie słoneczne
Solar symbol Symbol solarny
Solar System Układ Słoneczny
Solar updraft tower Wieża słoneczna
Solar variation Aktywność słoneczna
Solar water disinfection Sodis
solar wind wiatr słoneczny
solar year rok
Solaris Solaris
solarium solarium
Solarium Augusti Solarium Augusti
Soldanella Urdzik
Soldati class destroyer Niszczyciele typu Soldati
Solde Waga
solder cyna