English Polish
spine kręgosłup
Spinefarm Records Spinefarm Records
spinel spinel
spinet szpinet
spinning top bąk
spinning wheel kołowrotek
Spinocerebellar ataxia Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa
Spinosaurus Spinozaur
spinous kolczasty
Spintronics Spintronika
Spinx Sfinks
spiny kolczasty
spiny lobster langusta
Spiny mouse Acomys
Spiny Softshell Turtle Żółwiak kolcowaty
Spiny Turtle Żółw ciernisty
Spiraculum Tryskawka
Spiral arm Galaktyka spiralna
Spiral galaxy Galaktyka spiralna
Spiral model Model spiralny
spiral ramp ślimak
Spirantization Spirantyzacja
spire iglica
Spire light Lukarna
Spiridon Louis Spiridon Louis
spirit duch
spirit level poziomica
Spirit rover MER-A
Spiritism spirytyzm
spiritual duchowy
Spiritual Exercises Ćwiczenia duchowne
Spiritual Exercises of Ignatius of Loyola Ćwiczenia duchowne
Spiritual possession Opętanie
spiritually duchowo
spironolactone spironolakton
Spirou Mały Sprytek
Spirou et Fantasio Mały Sprytek
Spirulina Spirulina
spit mierzeja
Spit It Out Spit It Out
Spitak Spitak
Spithridates Spithridates
Spitsbergen Spitsbergen
Spittal an der Drau Spittal an der Drau
spitting plucie
spittoon spluwaczka
Spitzer Space Telescope Kosmiczny Teleskop Spitzera
Spiš Spisz
Spiš Castle Zamek Spiski
Spišská Kapitula Spiska Kapituła
Spišská Nová Ves Nowa Wieś Spiska
Spišská Nová Ves District Powiat Nowa Wieś Spiska
Spišská Stará Ves Stara Wieś Spiska
Spišské Podhradie Spiskie Podgrodzie
Spišské Tomášovce Spišské Tomášovce
Spišské Vlachy Spišské Vlachy
Spišský Štvrtok Spiski Czwartek
splash pryskać