English Polish
Strandzha Strandża
strange dziwny
Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde Doktor Jekyll i pan Hyde
Strange Days Strange Days
Strange Days at Blake Holsey High Dziwne przypadki w Blake Holsey High
Strange matter Materia dziwna
Strange thing Dziwność
strangely dziwnie
stranger cudzoziemiec
Stranger in a Strange Land Stranger in a Strange Land
Stranger than Fiction Postać literacka
Stranger Than Paradise Inaczej niż w raju
strangle dusić
stranglehold kontrola nad sytuacją
strangulation uduszenie
Stranraer Stranraer
Strasbourg Strasburg
Strasburg Strasburg
Strassbourg Strasburg
Strassburg Strasburg
Strassen Strassen
stratagem chwyt
stratal warstwowy
strategic strategiczny
Strategic Arms Limitation Talks SALT
Strategic Defense Initiative Inicjatywa Obrony Strategicznej
Strategic Foresight Business intelligence
strategically strategicznie
strategist strateg
strategy strategia
Strategy pattern Wzorzec strategii
Stratená Stratená
Stratford Stratford
Stratford-upon-Avon Stratford-upon-Avon
stratified warstwowy
Stratigraphy Stratygrafia
Stratiotes Osoka aloesowata
Stratocracy Junta wojskowa
Stratocumulus cloud Stratocumulus
stratosphere stratosfera
Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy Stratosferyczne Obserwatorium Astronomii Podczerwonej
Stratovarius Stratovarius
stratovolcano stratowulkan
stratum warstwa
Straubenhardt Straubenhardt
Straubing Straubing
Straubing-Bogen Powiat Straubing-Bogen
Strausberg Strausberg
Strauss Struś