English Polish
Symbolic interactionism Interakcjonizm symboliczny
Symbolic link Dowiązanie symboliczne
symbolically symbolicznie
Symbolist painters Symbolizm
symbolize symbolizować
Symeon Metaphrastes Szymon Logoteta
Symlink race Symlink race
Symmachus Symmachus
Symmetric High-speed Digital Subscriber Line Symmetric High-speed Digital Subscriber Line
Symmetric multiprocessing Wieloprocesorowość symetryczna
Symmetric-key algorithm Kryptografia symetryczna
Symmetry in physics Symetria fizyczna
Symon Budny Szymon Budny
Symon Petliura Symon Petlura
Symon Petlura Symon Petlura
Sympathetic magic Magia sympatyczna
sympathetic nervous system układ współczulny
Sympathetic ophthalmia Sympatyczne zapalenie oka
Sympathetic trunk Pień współczulny
sympathise sympatyzować
sympathise with współczuć
sympathize sympatyzować
sympathizer sympatyk
sympathy współczucie
Sympatric speciation Specjacja sympatryczna
Symphonic metal Metal symfoniczny
Symphonic rock Rock symfoniczny
Symphonie Symfonia
Symphonie fantastique Symfonia fantastyczna
Symphonies of Doom Symphonies of Doom
symphony symfonia
Symphony X Symphony X
Symphoricarpos Śnieguliczka
Symphyla Drobnonogi
Symphyotrichum novae-angliae Aster amerykański
Symphyotrichum novi-belgii Aster wirginijski
Symplast Symplast
symposium sympozjum
symptom objaw
symptomatic symptomatyczny
SYN flood SYN flood
synagogue synagoga
Synagogue of El Transito Synagoga El Trasito w Toledo
Synagogue of Miskolc Synagoga w Miszkolcu
Synanthrope Gatunek synantropijny
synanthropization synantropizacja
synapse synapsa
Synapsida Ssaki
Synaptic Package Manager Synaptic
Synaxarium Synaksarion
Synbranchiformes Węgorze mułowe