English Polish
Synoptic gospels Ewangelie synoptyczne
Synostosis Kościozrost
synovectomy synowektomia
Syntactic stylistics Syntaktyka
syntax składnia
Syntax of programming languages Syntaktyka
Synth Syntezator
Synth pad Pad
synthesis gas gaz syntezowy
Synthesizer Syntezator
synthetic syntetyczny
Synthetic language Języki fleksyjne
Synthetic languages Języki fleksyjne
Synthetic oil Oleje syntetyczne
Synthetic polymer Polimer syntetyczny
Synthetic radioisotope Syntetyczny izotop promieniotwórczy
Synthetoceras Syntetoceras
Synthon Synton
Synthpop Synth pop
syntonization syntonizacja
syphilis syfilis
Syr Darya Syr-daria
Syracusa Syrakuzy
Syracuse Syrakuzy
Syracuse Crunch Syracuse Crunch
Syrena Syrena
Syrgenstein Syrgenstein
Syria Syria
Syriac Język syriacki
Syriac language Język syriacki
Syriac Orthodox Church Kościół jakobicki
Syrian syryjski
Syrian Arab Republic Syria
Syrian Arabic Dialekt damasceński
Syrian Brown Bear Niedźwiedź syryjski
Syrian Camel Wielbłąd syryjski
Syrian Desert Pustynia Syryjska
Syrian Hamster Chomik syryjski
Syrian pound Funt syryjski
Syrian Wars Wojny syryjskie
Syrian Wild Ass Kułan syryjski
Syrian Woodpecker Dzięcioł białoszyi
Syriana Syriana
Syringa vulgaris Lilak pospolity
syringe strzykawka
syringic acid kwas syryngowy
Syrmia Okręg sremski
Syro-Malabar Catholic Church Syromalabarski Kościół katolicki
Syro-Malankara Catholic Church Syromalankarski Kościół katolicki
Syros Síros
Syrtis Minor Mała Syrta
syrup syrop
SYSLINUX SYSLINUX
Syslog Syslog
Sysola River Sysoła
Syssitia Syssitia
system układ
System Administrator Appreciation Day Dzień Administratora