Search term Śląski Kościół Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w Republice Czeskiej has one result
Jump to

PL EN Translations for śląski

śląski (a) [''od'' Śląsk] {m} Silesian (a) [''od'' Śląsk]

PL EN Translations for kościół

kościół (n) [świątynia chrześcijańska] {m} church (n) [świątynia chrześcijańska]
kościół {m} church

PL EN Translations for w

w (n) [''…kierunek czynności''] {n} into (n) [''…kierunek czynności'']
w (n) {n} w (n)
w (n) {n} at (n)
w (n) {n} in (n)