Search term atlas has 6 results
EN English PL Polish
atlas (v) atlas (v) {m}
Atlas Atlas {m}
Atlas Atlas geograficzny
PL Polish EN English
atlas (v) {m} atlas (v)
Atlas {m} Atlas
Atlas (v) {m} Atlas Mountains (v)

Polish English translations

PL Synonyms for atlas EN Translations
atlant [atlas] (v) {m} atlantes
atlas [atlas] (v) {m} atlas