Search term atmosfera has 2 results
Jump to
PL Polish EN English
atmosfera (n) {f} ambience (n)
atmosfera (n) {f} atmosphere (n)

Polish English translations

PL Synonyms for atmosfera EN Translations
klimat [klimat] m климат (m)
powietrze [powietrze] n воздух (m)
aura [powietrze wypełniające jakieś pomieszczenie] f аура
pogoda [powietrze wypełniające jakieś pomieszczenie] f погода (f)
duch [atmosfera] m дух (m)