Search term bardzo has 3 results
Jump to
PLPolishENEnglish
bardzo(a) most(a)
bardzo(a) more(a)
bardzo(a) very(a)

Polish English translations

PLSynonyms for bardzoENTranslations
zabójczo[bardzo]lethally
mocno[mocno, bardzo]strong
okrutnie[mocno, bardzo]cruelly
niezwykle[w sposób wyjątkowy, ponadprzeciętny]significantly
nadzwyczaj[w sposób wyjątkowy, ponadprzeciętny](Adv.extremely
silnie[bardzo, intensywnie, niezwykle]strongly
szaleńczo[bardzo, intensywnie, niezwykle]madly