Search term budowa has 5 results
Jump to
PL Polish EN English
budowa (n) {f} structure (n)
budowa (n) {f} building (n)
budowa (n) {f} framework (n)
budowa (n) [act or process of building] {f} building (n) [act or process of building]
budowa (n) [place where something is being constructed] {f} construction site (n) [place where something is being constructed]

Polish English translations

PL Synonyms for budowa EN Translations
budowanie [budowanie] n building
struktura [struktura] structure