Search term Budowa gwiazdy has one result
Jump to

PL EN Translations for budowa

budowa (n) {f} structure (n)
budowa (n) {f} building (n)
budowa (n) {f} framework (n)
budowa (n) [act or process of building] {f} building (n) [act or process of building]
budowa (n) [place where something is being constructed] {f} construction site (n) [place where something is being constructed]