Search term czerwień has 2 results
Jump to
PLPolishENEnglish
czerwień(n)[kolor czerwony] red(n)[kolor czerwony]
czerwień red

Polish English translations

PLSynonyms for czerwieńENTranslations
kier[kier]mhearts