Search term czynność has one result
Jump to
PL Polish EN English
czynność (n) [wykonywanie, robienie czegoś] {f} act (n) [wykonywanie, robienie czegoś]

Polish English translations

PL Synonyms for czynność EN Translations
akcja [działanie, funkcjonowanie] f ação {f}
projekt [praca] design (n v)
rozprawa [praca] f julgamento {m}
utwór [praca] m trabalho {m}
aktywność [praca] atividade {f}
zajęcie [praca] execução {f}
robota [praca] f emprego {m}
praca [praca] f trabalho {m}