Search term Dialekt śląski języka niemieckiego has one result
Jump to

PL EN Translations for dialekt

dialekt (n) {m} dialect (n)
dialekt (n) [variety of a language] {m} dialect (n) [variety of a language]

PL EN Translations for śląski

śląski (a) [''od'' Śląsk] {m} Silesian (a) [''od'' Śląsk]