Search term dotkliwy has 2 results
Jump to
PL Polish EN English
dotkliwy (a) acute (a)
dotkliwy (a) severe (a)

Polish English translations

PL Synonyms for dotkliwy EN Translations
silny [dotkliwy] strong
przenikliwy [dotkliwy] shrewd
ostry [dotkliwy] acerbic
głęboki [dotkliwy] profound
bolesny [dotkliwy] afflicting
uciążliwy [dokuczliwy] cumbersome
nieznośny [dokuczliwy] insufferable