Search term dowódca has 5 results
Jump to

Polish English translations

PL Synonyms for dowódca EN Translations
kapitan [kapitan] m capitán {m}
naczelnik [szef] m jefa {f}
wódz [szef] m jeque {m}
dyrektor [szef] m jefe {m}
kierownik [szef] director {m}
szef [szef] m jefe {m}
przywódca [osoba kierująca grupą wojskowych] m jefe {m}