Search term eat has one result
Jump to
EN English PL Polish
eat (n) jeść (n)
EN Synonyms for eat PL Translations
dine [activity] jeść
feast [activity] uroczystość {f}
lunch [activity] (formal drugie śniadanie
gulp [devour] pić
swallow [devour] dymówka {f}
gorge [devour] jar
bolt [devour] rygiel {m}
gobble [devour] żreć
grab [feed on] porwanie {n}
use up [process] zużywać {Ü|pl|}
rust [process] rdza {f}
squander [process] marnotrawić
waste [process] odpady
fret [eat away] próg {m}
gnaw [eat away] gryźć
crunch [chew] chrzęścić
imbibe [drink] absorbować (fig)