Search term encoding has 2 results
Jump to
EN English PL Polish
encoding (n) kodowanie (n) {n}
encoding (n) [character encoding (computing)] kodowanie (n) {n} [character encoding (computing)]