Search term freedom has 4 results
Jump to
EN English PL Polish
freedom swoboda {f}
freedom (n) [The lack of a specific constraint] swoboda (n) {f} [The lack of a specific constraint]
freedom (n) wolność (n)
freedom (n) [The lack of a specific constraint] wolność (n) [The lack of a specific constraint]
EN Synonyms for freedom PL Translations
comfort [relief] pociecha {f}
accommodation [relief] akomodacja {f}
help [relief] pomagać
assistance [relief] pomoc {f}
convenience [relief] udogodnienie {n}
immunity [privilege] odporność {f}
autonomy [independence] autonomia
liberty [independence] swoboda {f}
autocracy [independence] autokracja {f}
sovereignty [independence] suwerenność {f}
licence [familiarity] licencja
rescue [liberation] ratunek {m}
salvation [liberation] ratunek {m}
emancipation [liberation] wyzwolenie {n}
allowance [permission] kieszonkowe {n}
blessing [permission] błogosławieństwo {n}
leave [permission] zostawiać
purge [elimination] oczyszczać
release [elimination] wypuszczać
separation [elimination] rozdział {m}