Search term gnieść has 10 results
PL Polish EN English
gnieść (v) [wyrabiać (ciasto)] knead (v) [wyrabiać (ciasto)]
gnieść (v) [miąć] crumple (v) [miąć]
gnieść (v) [miażdżyć] press (v) [miażdżyć]
gnieść (v) [miażdżyć] squeeze (v) [miażdżyć]
gnieść (v) [miażdżyć] crush (v) [miażdżyć]
PL Polish EN English
gnieść (v) [miażdżyć] stifle (v) [miażdżyć]
gnieść (v) [miażdżyć] mash (v) [miażdżyć]
gnieść (v) [miażdżyć] gall (v) [miażdżyć]
gnieść (v) [miażdżyć] ruffle (v) [miażdżyć]
gnieść (v) [to make wrinkled] rumple (v) [to make wrinkled]

Polish English translations

PL Synonyms for gnieść EN Translations
ściskać [miąć] squeeze
marszczyć [miąć] rumple
miąć [gnieść] rumple