Search term gotowy has 13 results
PLPolishENEnglish
gotowy(a) likely to(a)
gotowy(a) willing(a)
gotowy(a) set(a)
gotowy(a) poised(a)
gotowy(a) alert(a)
gotowy(a) prepared(a)
gotowy(a)[skończony, wykonany] ready(a)[skończony, wykonany](informal)
gotowy(a)[skończony, wykonany] wired for sound(a)[skończony, wykonany]

Polish English translations

PLSynonyms for gotowyENTranslations
kupny[ze sklepu]venal
skończony[skończony, wykonany]finite
zdolny[gotowy]clever
zdecydowany[gotowy]definite