Search term gromada has 8 results
PL Polish EN English
gromada (n) {f} district (n)
gromada (n) {f} cluster (n)
gromada (n) {f} class (n)
gromada (n) {f} phylum (n)
gromada (n) {f} bunch (n)
PL Polish EN English
gromada (n) {f} group (n)
gromada (n) {f} troop (n)
gromada (n) {f} huddle (n)

Polish English translations

PL Synonyms for gromada EN Translations
typ [kategoria w systematyce zwierząt] m phylum
zespół [drużyna] m syndrome (informal)
grupa [drużyna] f group
drużyna [drużyna] f scouting troop
tłum [stado] m crowd
klucz [stado] m head stone
chmura [stado] cloud
wataha [stado] f pack
chmara [stado] f swarm
trzoda [stado] f flock
ławica [stado] shoal
stado [stado] n shoal
warstwa [gromada] f stratum
rodzaj [gromada] m genus
klasa [gromada] f hopscotch
banda [gromada] f bunch
mrowie [gromada] swarm
wspólnota [gromada] f union
rzesza [gromada] f throng
sfora [zgraja] f pack