Search term hunt has one result
Jump to
EN English PL Polish
hunt (n) polować (n) (na)
EN Synonyms for hunt PL Translations
track [chase] śledzić
follow [chase] wynikać {Ü|pl|}
seek [chase] (formal szukać
trail [chase] śledzić
pursue [chase] gonić (v/t)
search [search for food] poszukiwać
raid [search for food] nalot {m}
forage [search for food] karma dla zwierząt
stalk [activity] śledzić
chase [activity] ścigać
course [activity] danie {n}
run [sport] pobiec
hunting [sport] polowanie {n}
trace [track] poszlaka {f}
exploration [event] poszukiwania geologiczne
research [event] badania
look around [look for] obejrzeć (siehe oglšdać)
inquire [seek] indagować
comb [search] grzebień {m}
grub [search] karczować