Search term informować has one result
Jump to
PL Polish EN English
informować (v) [przekazywać wiadomość, objaśniać] inform (v) [przekazywać wiadomość, objaśniać]

Polish English translations

PL Synonyms for informować EN Translations
prowadzić [udzielać wskazówek, zawierać wskazówki] conduct (formal)
kierować [udzielać wskazówek, zawierać wskazówki] drive
powiadać [przekazywać wiadomość, objaśniać] say
mówić [przekazywać wiadomość, objaśniać] say
wykładać [wydawać instrukcje, pouczać] lecture
uczyć [wydawać instrukcje, pouczać] learn
szkolić [wydawać instrukcje, pouczać] train
pouczać [wydawać instrukcje, pouczać] sermon
objaśniać [wydawać instrukcje, pouczać] elucidate