Search term Język gruziński has 2 results
Jump to

PLENTranslations for język

język(n){m} programming language(n)
język(n){m} tongue(n)
język(n){m} language(n)
język(adj proper)[language]{m} Finnish(adj proper)[language]
język{m} Slovene
język(proper)[language]{m} Romani(proper)[language]

PLENTranslations for gruziński

gruziński(n){m} Georgian(n)
gruziński(proper n adj)[language of the country Georgia]{m} Georgian(proper n adj)[language of the country Georgia]