Search term jedynka has 6 results
PL Polish EN English
jedynka (n) {f} multiplicative identity (n)
jedynka (n) [przedni ząb] {f} central incisor (n) [przedni ząb]
jedynka (n) {f} F (n)
jedynka (n adj) [algebra: element of a ring] {f} unit (n adj) [algebra: element of a ring]
jedynka {f} one
PL Polish EN English
jedynka (n) [a hotel room with one single bed] {f} single room (n) {n} [a hotel room with one single bed]

Polish English translations

PL Synonyms for jedynka EN Translations
gol [pała] m гол
kosa [pała] f коса {f} (kosá)
lufa [pała] f цев (n v)
pałka [pała] f къса сопа (n v)
pała [pała] хуй {m} (huj)
kolos [jedynka] колос (n)
kolba [jedynka] f колба (n)
knur [jedynka] шопар {m}
klapa [jedynka] f провал (n)
kita [jedynka] f опашка (n v)
karabin [jedynka] m пу́шка (n v)
kanapa [jedynka] f кушетка {f}
kaczka [jedynka] f патешко месо {n}
jedność [wspólnota, unia, zjednoczenie] f сплотеност (n)