Search term jeszcze has 5 results
Jump to
PL Polish EN English
jeszcze (a) else (a)
jeszcze (a) more (a)
jeszcze (a) already (a)
jeszcze (a) yet (a)
jeszcze (a) still (a)

Polish English translations

PL Synonyms for jeszcze EN Translations
już [już] not anymore
dotąd [jeszcze] hitherto
ciągle [w dalszym ciągu, wciąż] still
nadal [wciąż] still
nieustannie [wciąż] continuously
stale [wciąż] (Adv. permanently
wciąż [wciąż] still