Search term kawałek has 2 results
Jump to
PL Polish EN English
kawałek (n) [fragment pewnej całości] {m} piece (n) [fragment pewnej całości]
kawałek (n v) [fragment; piece; particle] {m} shred (n v) [fragment; piece; particle]

Polish English translations

PL Synonyms for kawałek EN Translations
urywek [wyodrębniona część czegoś] excerpt
odłamek [wyodrębniona część czegoś] m spall
część [wyodrębniona część czegoś] f compound
fragment [wyodrębniona część czegoś] m fragment
element [część całości] m part
człon [część całości] m segment
cząstka [część całości] particle
jednostka [część całości] f affiliate
kawał [fragment pewnej całości] m joke
porcja [dzwonko] f part
dzwonko [dzwonko] n slice
odcinek [część drogi] m section
etap [część drogi] m phase