Search term Kościół Adwentystów Dnia Siódmego has one result
Jump to

PL EN Translations for kościół

kościół (n) [świątynia chrześcijańska] {m} church (n) [świątynia chrześcijańska]
kościół {m} church