Search term kroić has 2 results
Jump to
PL Polish EN English
kroić (v) cut (v)
kroić (v) slice (v)

Polish English translations

PL Synonyms for kroić EN Translations
różnić [dzielić] differ
łamać [dzielić] (v/t break
rozdzielać [dzielić] pass out
wyodrębniać [dzielić] distinguish
dzielić [dzielić] participate
ciąć [kroić] cut
kraść [kraść] steal