Search term krzyczeć has 5 results
Jump to
PL Polish EN English
krzyczeć (n) cry (n)
krzyczeć (n) shout (n)
krzyczeć (n) yell (n)
krzyczeć (n) scream (n)
krzyczeć (v n) [intransitive: to shout, scream, yell] cry (v n) [intransitive: to shout, scream, yell]

Polish English translations

PL Synonyms for krzyczeć EN Translations
szeptać [szeptać] whisper
mówić [przekazywać coś krzykiem] say
wyć [wyć] howl