Search term lepki has 16 results
PL Polish EN English
lepki (a) [mający właściwości kleju] tenacious (a) [mający właściwości kleju]
lepki (a) [mający właściwości kleju] moist (a) [mający właściwości kleju]
lepki (a) [mający właściwości kleju] clammy (a) [mający właściwości kleju]
lepki (a) [mający właściwości kleju] tacky (a) [mający właściwości kleju] (informal)
lepki (a) [mający właściwości kleju] glutinous (a) [mający właściwości kleju]
PL Polish EN English
lepki (a) [mający właściwości kleju] gluey (a) [mający właściwości kleju]
lepki (a) [mający właściwości kleju] sticky (a) [mający właściwości kleju]
lepki (a) [mający właściwości kleju] adhesive (a) [mający właściwości kleju]
lepki (a) [mający właściwości kleju] viscous (a) [mający właściwości kleju]
lepki (a) [mający właściwości kleju] viscid (a) [mający właściwości kleju]
lepki (a) [mający właściwości kleju] gooey (a) [mający właściwości kleju]
lepki (a) [mający właściwości kleju] jammy (a) [mający właściwości kleju]
lepki (a) [mający właściwości kleju] limy (a) [mający właściwości kleju]
lepki (a) [mający właściwości kleju] ropy (a) [mający właściwości kleju]
lepki (adj n v) [able or likely to stick] sticky (adj n v) [able or likely to stick]
lepki (adj) [having a thick, sticky consistency] viscous (adj) [having a thick, sticky consistency]

Polish English translations

PL Synonyms for lepki EN Translations
kleisty [mający właściwości kleju] viscous