Search term lucid has one result
Jump to
EN English PL Polish
lucid (a) przejrzysty (a)
EN Synonyms for lucid PL Translations
sane [mental condition] rozsądny
wholesome [mental condition] zdrowy
rational [mental condition] rozsądny
reasonable [mental condition] rozsądny
right [mental condition] prawe {n}
normal [mental condition] normalny
bright [brilliant] jasny
clear [brilliant] czytelny
vivid [brilliant] żywy
transparent [clear] oczywisty
pure [clear] czysty
visible [distinct] widoczny
conspicuous [distinct] rażący (adj)
comprehensible [distinct] zrozumiały
sound [sane] brzmienie {n}
logical [sane] logiczny
responsible [sane] odpowiedzialny
sober [sane] trzeźwy
sensible [rational] (formal zmysłowy
cloudless [bright] bezchmurny {Ü|pl|}