Search term ludność has 2 results
Jump to

Polish English translations

PL Synonyms for ludność EN Translations
społeczeństwo [wszyscy mieszkańcy (regionu, kraju)] n gezelschap {n}
społeczność [wszyscy mieszkańcy (regionu, kraju)] f gemeenschap {f}
ludzie [populacja] (pl. personen