Search term maszyna do szycia has one result
Jump to
PL Polish EN English
maszyna do szycia (n) [device] sewing machine (n) [device]

PL EN Translations for maszyna

maszyna (n) [rzecz zmechanizowana, urządzenie] {f} machine (n) [rzecz zmechanizowana, urządzenie]
maszyna {f} mechanism
maszyna {f} machinery

PL EN Translations for do

do (n) until (n)
do (n) [''…określający przeznaczenie''] to (n) [''…określający przeznaczenie'']
do (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
do (adj) [raised to the second power] squared (adj) [raised to the second power]