Search term MOC has 2 results
PL Polish EN English
moc (n) {f} power (n)
moc (n) [in set theory] {f} cardinality (n) [in set theory]

Polish English translations

PL Synonyms for moc EN Translations
ikra [wigor] f pep (informal)
zdrowie [wigor] n health
wytrzymałość [wigor] stamina
siła [wigor] f strength
potęga [wigor] f power
wigor [wigor] m brio
oddziaływanie [zdolność oddziaływania, wywierania wpływu] n effect
zaleta [dodatnia cecha charakteru] f merit (formal)