Search term niepewność has 2 results
Jump to
PL Polish EN English
niepewność (n) [brak pewności; niezdecydowanie] {f} uncertainty (n) [brak pewności; niezdecydowanie]
niepewność (n) [brak pewności; niezdecydowanie] {f} insecurity (n) [brak pewności; niezdecydowanie]

Polish English translations

PL Synonyms for niepewność EN Translations
błąd [błąd] mistake
niepewnie [zdecydowanie] uncertainly
niezdecydowanie [zdecydowanie] n indecisiveness
zdecydowanie [zdecydowanie] n decidedly
wątpliwość [wątpliwość] f doubt
pewność [całkowite przekonanie o czymś] f verity
trwoga [obawa] f anxiety
strach [obawa] m scarecrow
lęk [obawa] anxiety
troska [obawa] (F care
niepokój [obawa] agitation
obawa [obawa] f apprehension