Search term nieustannie has 5 results
Jump to

Polish English translations

PL Synonyms for nieustannie EN Translations
jeszcze [wciąż] ещё (adv)
nadal [wciąż] всё ещё (adj adv n v)
ciągle [wciąż] постоянно
wciąż [wciąż] всё ещё (adj adv n v)